PERMIS RETRIBUIT RECUPERABLE

COM RECUPERAR LES HORES?

 

El Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, va establir un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020 per a les persones treballadores per compte aliè i que no prestessin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Quan s’han de recuperar les hores després del COVID?

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Com s’han de recuperar?

La recuperació de les hores ha de ser negociada per les dues parts de la següent manera:

  • Mitjançant un període de consultes amb els representants dels treballadors, amb una duració màxima de 7 dies. En cas de no tenir representant dels treballadors serà a través d’una comissió ad hoc integrada per membres dels sindicats mes representatius o el cas mes comú entre les empreses mes  petites és designar una representació de tres treballadors per dur a terme la negociació.
  • Un cop aconseguit l’acord, el treballador haurà de saber amb una antelació que mai podrà ser inferior a 5 dies en quins períodes i horaris haurà de recuperar les hores.

En cas que no es produeixi l’acord, serà  l’empresa qui podrà de manera unilateral establir com es recuperaran les hores i que ho haurà de notificar a la comissió negociadora en un termini màxim de 7 dies des de la finalització del període de consultes.

Quins drets no es poden vulnerar?

  • Els descansos: els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en el conveni col·lectiu aplicable   i en la normativa vigent. Aquests descansos son, por lo general: el descanso diari de 12 hores entre jornades, amb una duració màxima diària de 9 hores (art. 34.3 ET); i el descans setmanal d’un  dia i mig, que es podrà acumular fins a 14 dies (art. 37.1 ET).
  • La jornada: no es podrà superar la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació ja que en aquest cas serien considerades com a hores extraordinàries.
  • No es pot establir la recuperació d’hores durant els dies de vacances dels treballadors.
  • També hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laborals reconeguts legalment.

 

Si vol formular una proposta als seus treballadors i dur a terme una negociació per pactar les hores a recuperar pot consultar amb l’equip de ‘l’àrea laboral per ajudar-los a organitzar aquesta recuperació. Si per contra vostè és un treballador a què li han fet una proposta nostre equip d’experts poden estudiar l’oferta. Consulteu-nos.

 

 

Cristina Bordalba

cristina@roigiroig.com

Àrea de gestió i assessorament laboral