• Si vas formalitzar una hipoteca anteriorment al juny del 2019, pots reclamar el reemborsament d’algunes de les despeses hipotecàries derivades de la constitució del préstec.
  • El Tribunal Suprem acaba sentenciant que les entitats bancàries aplicaven clàusules considerades abusives – els consumidors poden reclamar la devolució de les despeses hipotecàries suportades en la formalització de la hipoteca per nul·les i sense efecte legal.

Quines despeses pots reclamar?

  • 100% costos derivats del servei de Gestoria.
  • 100% despeses suportades en concepte de Registre de la Propietat.
  • 100% costos pagats per la taxació de l’immoble.
  • 50% a reclamar de les despeses Notarials.

Fins quan es pot reclamar?

  • Termini general – segons opinió d’un sector jurídic, podria finalitzar el 23 de gener de 2024.
  • Ampliació termini Estat Alarma – atès que l’any 2020 es va decretar un estat d’alarma que va suspendre els terminis durant un període de 82 dies naturals, es podria entendre que l’anterior termini es pot allargar fins al 14 d’abril de 2024, degut a aquesta circumstància extraordinària.
  • Prescripció a Catalunya – no obstant, l’acció restitutòria en relació amb la clàusula de despeses hipotecàries, prescriuria als 10 anys (art. 121.20 Codi Civil de Catalunya).

Orientació i suport des de Roig & Roig:

  • Recomanem iniciar el procediment abans d’aquest 24 de gener.
  • Assessorament personalitzat. Entenem que el procés de reclamació pot ser complex i generar dubtes. Per aquest motiu, el nostre equip de professionals està a la seva disposició per proporcionar un assessorament detallat i personalitzat.

A Roig & Roig, estem compromesos a defensar els seus drets i a guiar-lo a través de cada pas d’aquest procés.

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44