Renda 2020: Com afecta un ERTE?

 

El 7 d’abril va començar la campanya de la renda, i molts contribuents es veuran afectats pels ERTO, les ajudes rebudes i altres particularitats que han esdevingut en aquest any tan singular.

El 2020 ha estat un any per a molts complicat en l’àmbit de l’IRPF, per tant, i per a anticipar-nos podem estudiar com afecta un ERTO a la declaració de la renda.

En aquesta publicació volem fer una breu explicació sobre com tributarà un ERTO a la vostra declaració de l’IRPF.

En primer lloc, cal destacar que l’Agència Tributària considera fins avui, els ingressos obtinguts a través dels ERTO com un pagador més a l’efecte de la declaració de renda.

Això significa que, si vostè és un treballador assalariat i ha estat en situació d’ERTO, l’agència tributària considera que ha tingut dos pagadors en aquest exercici 2020, és a dir, es considera que els diners obtinguts mitjançant un ERTO els atribueix com si s’hagués treballat en una segona empresa.

Si només s’han obtingut rendiments d’un sol pagador, pot ser que vostè estigui exempt de presentar Declaració de la Renda (IRPF) si no arriba als 22.000 euros anuals bruts.

En canvi, quan es té més d’un pagador, aquest límit baixa a 14.000 euros anuals bruts, per exemple, dos pagadors podria ser una empresa i la seguretat social si ha estat en l’atur. O també perquè ha treballat en dues empreses diferents en un mateix any.

A l’efecte de la renda, els ingressos del SEPE són considerats per tant com una empresa més, és a dir, un segon pagador. Si d’ella ha cobrat més de 1.500 euros i en sumar-ho al seu salari ascendeix a més de 14.000 euros, es veurà obligat a presentar la declaració de la renda 2020.

Cal destacar que no necessàriament haver tingut dos pagadors o més signifiqui que la seva declaració de la renda li sortirà a pagar. Sempre que els pagadors hagin realitzat correctament la retenció necessària en cada cas, o bé no superi els mínims requerits per a estar obligat a fer la declaració.

Per a això, el segon pagador haurà de realitzar la retenció correcta tenint en compte que el treballador ha obtingut ingressos d’un primer pagador durant l’any, i per tant s’entén que el SEPE aplicarà la retenció correcta en cas dels ERTES.

Malgrat que a les prestacions per desocupació s’aplica retenció, cal tenir en compte que si les prestacions són per períodes curts o imports petits i no arriben al mínim obligatori exigit per a aplicar-la, és poc probable que el SEPE apliqui la retenció a compte en concepte d’IRPF.

No obstant això, mentre estigui percebent la prestació per desocupació, pot sol·licitar que li retinguin l’IRPF o que se li apliqui una major retenció, igual que succeeix amb les nòmines.

Si vostè desitja anticipar-se a qualsevol contratemps pel que fa a la propera declaració de la renda, o vol conèixer una simulació de la seva declaració de la renda pot contactar amb la nostra experta:

 

Laura Castillo

laura@roigiroig.com