Recordatori dates Declaració de la Renda

Model 100 i 714

 

Us recordem que des del 2 de Juny ja es poden presentar els models 100 i model 714, t’expliquem que són i fins quan es poden lliurar.

Model 100: és la que permet fer la devolució o ingrés de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany a través de Renda WEB o presentant una declaració), cal lliurar la declaració anual de l’IRPF físicament a les oficines de l’Agència Tributària. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar cita prèvia per telèfon. Aquesta es pot presentar fins al 27 de juny.

 

Com es pot presentar i on descarregar-lo

 • Per via electrònica (Amb número de referència, Cl@veu PIN, certificat o DNIe).
 • Mitjançant assistència telefònica o amb cita prèvia (per Internet o telèfon).
 • Lliurament personal a les oficines de l’Agència Tributària o les oficines de les comunitats autònomes que tinguin conveni amb l’Agència Tributària.
 • A qualsevol oficina d’entitat col·laboradora autoritzada (bancs, caixes d’estalvi o cooperatives de crèdit), situada en territori espanyol on tingui obert compte el contribuent. La presentació a oficines d’entitats col·laboradores no és vàlida en el cas de renúncia a la devolució.
 • Per correu certificat adreçat a la Delegació o Administració del domicili fiscal del declarant.

 

AVÍS: Si el resultat és a tornar i es renuncia a la devolució, només es pot confirmar l’esborrany per Internet, per telèfon o les oficines de l’Agència Tributària.

 

Si ho presentes fora de termini:

Si estàs obligat a presentar la declaració i no ho has fet dins el termini es poden donar dues situacions.

 

Si la presentes abans de rebre un requisit per part d’Hisenda pagaràs un recàrrec:

 

 • 5% si han passat menys de 3 mesos.

 

 • 10% entre 3 i 6 mesos.

 

 • 15% entre 6 i 12 mesos.

 

 • 20% més de 12 mesos.

 

Si rebeu un requisit d’Hisenda, els percentatges creixen substancialment, ja que la no presentació del model 100 passa a ser considerada com una infracció.

El seu import dependrà de la gravetat:

 • Infracció lleu: 50%.
 • Infracció greu: 100%.
 • Infracció molt greu: 150%.

 

Model 714: és un document utilitzat per l’Administració espanyola per valorar i recaptar impostos sobre determinats béns considerats patrimoni. Aquest ha de ser realitzat per les persones físiques que tinguin una determinada quantitat de béns subjectes a impostos a Espanya. Aquest es pot declarar fins al 30 de juny.

 

Contacta amb els nostres assessors fiscals per informar-te sobre aquest tema.

I així acabem aquest article, esperem haver-hi set d’ajuda. Per a més informació truqueu-nos, escriviu-nos un email o un Whatsapp; T’escoltem!

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com