La plusvàlua municipal

 

Què ha passat amb la plusvàlua municipal? Quines liquidacions es poden recórrer?

 

Aquest últim mes els mitjans de comunicació s’han omplert de noticies sobre els canvis que està sofrint l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua Municipal. Però, sabem quin és l’origen de tot aquest impacte mediàtic? i el que és més important, tenim tots clar si podem o no recórrer les nostre liquidacions? T’ho expliquem!

 

Quin és l’origen del canvi?

Totes aquestes noticies deriven de la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021. Aquesta sentència declara inconstitucional i anul·la diversos articles de la Llei d’Hisendes Locals, concretament aquells articles que fan referència al mètode utilitzat fins ara per a calcular la base imposable de la plusvàlua municipal.

L’efecte d’aquesta sentència suposa l’eliminació d’aquests preceptes legals del nostre ordenament jurídic, de manera que ja no seran aplicables i en conseqüència la plusvàlua deixarà de ser liquidable.

 

Quins són els efectes de la sentència?

No totes les liquidacions podran ser recorregudes en base a aquesta sentència, doncs el mateix text del constitucional limita els seus efectes temporals.

Així, deixa clar que no tindrà efectes retroactius, això vol dir, que no serà aplicable a liquidacions o autoliquidacions que siguin de data anterior a la sentència.

De la mateixa manera, especifica que tampoc es podrà recórrer en base a aquesta sentència aquelles liquidacions que s’hagin notificat amb anterioritat al 26 d’octubre i que encara estiguin en període de recurs. Aquestes, podran es podran recórrer pels mateixos motius de recurs que venien existint fins ara.

Si que es podran recórrer en base a aquesta sentencia i demanar que siguin anul·lades per estar calculades en base a una norma inconstitucional, aquelles liquidacions que hagin estat notificades amb posterioritat al 26 d’octubre.

 

Malgrat l’anterior, existeixen molts dubtes sobre els efectes temporals en alguns supòsits concrets, que resten pendents d’aclariment per la nombrosa jurisprudència que sorgirà arrel d’aquesta sentència.

Si últimament has pagat o t’ha arribat una liquidació de plusvàlua i no saps quines són les teves opcions, posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 973 270 670 o enviant un correu electrònic a roser@roigiroig.com.

 

Roser Cases Salud

Advocada