El govern en funcions va aprovar a finals de juny, el RDL 5/2023, en no poder aprovar la llei de família que tenia a punt, per la convocatòria d’eleccions generals.

Així ha aprovat un nou permís retribuït de 5 dies laborables per hospitalització de familiars de fins a 2n grau, per exemple, els teus avis. I no només per a familiars de 2n grau, sinó que s’aplica també per a aquelles persones amb qui convisqués o per exemple amb la teva parella de fet, per tant, no cal que estiguis oficialment casat per sol·licitar el permís si la teva parella és hospitalitzada per la causa que sigui.

Una altra cosa, si el teu conveni col·lectiu estableix que tens menys dies, i a l’empresa t’ho diuen, no els creguis, el fet establert a l’Estatut dels Treballadors, mitjançant aquest RD, té rang legal jeràrquic superior, aleshores, només has de tenir en compte el teu conveni col·lectiu d’aplicació si millora aquests 5 dies feiners.

Pel que fa al permís, els dies festius i caps de setmana no compten segons el que estableix el Tribunal SUPREM i s’iniciarà sempre en dia laborable.

Només perdràs aquests 5 dies laborals si et trobes de vacances, llavors s’activa la situació legal de situació o fet fortuït, aquestes de vacances sense obligació de treballar, mal sort, i no els podràs demanar.

En definitiva 5 dies laborables de permís per hospitalització de familiar fins a segon grau o persones convivents, i si el teu conveni fixa menys dies no t’has de preocupar.

Espero que us serveixi aquesta important novetat.

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44