Internet ha suposat una revolució en les transaccions, obrint un gran ventall de possibilitats, per això la Hisenda espanyola podria tractar les transaccions realitzades a través de Bizum i criptomonedes. Tot i això, tingues en compte que les regulacions i polítiques fiscals poden canviar amb el temps, per la qual cosa és important consultar fonts oficials o assessors fiscals actualitzats per obtenir la informació més recent.

  1. Bizum: Bizum és una plataforma de pagaments mòbils utilitzada comunament a Espanya. Les transaccions realitzades a través de Bizum generalment es consideren transferències bancàries entre individus i, en la majoria dels casos, no tenen implicacions fiscals addicionals. No obstant això, és important mantenir registres d’aquestes transaccions per fer-ne el seguiment i la clarificació si és necessari.

Recomanem posar especialment atenció als conceptes dels bizum quan es fan.

  1. Criptomonedes Les criptomonedes, com Bitcoin i Ethereum, estan subjectes a regulacions fiscals a Espanya. L’Agència Tributària espanyola considera les criptomonedes com a actius financers, per la qual cosa les transaccions realitzades amb criptomonedes poden tenir implicacions fiscals.
    • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Els guanys obtinguts per la venda o intercanvi de criptomonedes poden estar subjectes a impostos sobre la renda, igual que els guanys d’altres inversions financeres. La diferència entre el preu de compra i el preu de venda de les criptomonedes es considera un guany i pot estar subjecta a impostos.
    • Declaració de Patrimoni (Model 720): Els contribuents espanyols que posseeixin criptomonedes a l’estranger i superin certs llindars de valor poden estar obligats a declarar aquestes tinences al Model 720, una declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.
    • Impost sobre el patrimoni Les criptomonedes també poden estar subjectes a l’impost sobre el patrimoni si el valor total dels actius del contribuent, incloses les criptomonedes, supera certs llindars.

És important tenir en compte que les criptomonedes són una àrea fiscal complexa i en constant evolució, ja que el seu dinamisme fa que permanentment se suggereixin nous escenaris financers, econòmics i per descomptat fiscals. Es recomana encaridament consultar amb un assessor fiscal especialitzat en criptomonedes per comprendre completament les implicacions fiscals específiques i complir les obligacions fiscals corresponents.

El vostre ha realitzat transaccions podem valorar la situació per estudiar les seves obligacions fiscals. Contacti amb els nostres experts.