RETARD, PÈRDUA O DETERIORAMENT D’EQUIPATGE

Heu patit incidències amb el vostre equipatge? Reclameu la indemnització que us correspon!

 

Què fer en cas de retard, pèrdua o deteriorament de l’equipatge?

Si heu tingut incidències amb el vostre equipatge, ja sigui perquè ha patit un deteriorament o perquè us l’han entregat amb retard o perquè s’ha extraviat teniu dret a rebre una compensació per part de la companyia aèria.

La companyia aèria és responsable del dany causat en casos de pèrdua, retard, destrucció o danys a l’equipatge facturat quan aquest dany s’ha produït a l’avió o mentre l’equipatge està sota la custòdia de la companyia. En el cas d’equipatge no facturat, la companyia aèria és responsable només si el dany s’ha produït per culpa seva o dels seus treballadors.

La companyia aèria no té l’obligació de compensar els passatgers és quan el dany en l’equipatge o el retard en l’entrega del mateix es deuen a circumstàncies extraordinàries, tals com condicions climàtiques extremes, o a un defecte o vici propis de l’equipatge.

 

Per quins motius es pot reclamar?

Retard: Si us entreguen l’equipatge amb més de 21 dies de retard, teniu dret a reclamar una indemnització.

Pèrdua: Si transcorreguts 21 dies no us entreguen l’equipatge, teniu dret a reclamar una indemnització (inclús si després apareix).

Danys: Si us entreguen l’equipatge en mal estat o amb danys que comporten un deteriorament del seu valor, teniu dret a reclamar una indemnització.

 

Què es pot reclamar?

La rebuda de l’equipatge facturat sense protesta per part dels passatgers suposa la presumpció (llevat prova en contrari) de què el mateix ha estat entregat en bon estat.

Així, en cas d’incidències amb l’equipatge facturat, és molt important que abans de marxar de l’aeroport acudiu al mostrador de la companyia aèria o de l’entitat gestora de l’aeroport per a formular la protesta corresponent: haureu de sol·licitar i complimentar un document, el Part de Irregularitat d’Equipatge (PIR), fent constar la incidència. És necessari que ho feu abans de marxar de l’aeroport, per tal de deixar constància de què la incidència s’ha produït mentre l’equipatge estava sota custòdia de la companyia aèria i no després d’abandonar l’aeroport.

Si us trobeu els mostradors de la companyia aèria o de l’entitat gestora de l’aeroport tancats, podeu demanar a l’autoritat policial que aixequi atestat de l’incident.

Posteriorment, s’ha de presentar una reclamació per escrit a la companyia aèria en els següents terminis:

  • Danys: 7 dies des que l’equipatge ha estat rebut.
  • Retard: 21 dies des que l’equipatge ha estat rebut.
  • Pèrdua: si transcorreguts 21 dies no us han retornat l’equipatge, aquest es considera perdut i haureu d’interposar una altra reclamació per pèrdua.

A més a més, si es necessita comprar articles de primera necessitat o alguna peça de roba s’han de conservar els rebuts de compra per a poder reclamar les despeses derivades de la compra de necessitats bàsiques durant el període en què no s’ha disposat de l’equipatge.

Si, a més a més, algun objecte del vostre equipatge ha estat sostret, és important que interposeu una denuncia davant la policia.

La responsabilitat màxima de la companyia aèria per retard, pèrdua o danys de l’equipatge es limita a una indemnització de 1.131 drets especials de gir (DEG), que cobreix tant el dany causat com les eventuals despeses que hagi pogut tenir el passatger (per exemple, la compra de nova roba).

El DEG és una unitat monetària el valor de la qual està composat per la mitjana entre vàries divises: el dòlar d’EUA, l’euro, el ien japonès i la lliura esterlina. El seu valor en euros es publica pel Banc d’Espanya i correspon, aproximadament, a 1,24 euros. D’aquesta manera, 1.131 DEG corresponen aproximadament a 1.400 euros.

Si es considera que el valor de l’equipatge és superior a aquest límit de 1.131 DEG, els passatgers tenen dret a acollir-se a un límit de responsabilitat superior efectuant una declaració especial de valor del seu equipatge (que suposa el pagament d’una tarifa suplementària). La declaració especial de valor comportarà una indemnització en cas de pèrdua de fins a l’import del valor declarat. Aquest tràmit es pot fer al mostrador de facturació, però és convenient consultar les condicions de cada companyia aèria en relació a aquest servei.

 

La nostra experiència i resultats

Si heu patit incidències amb el vostre equipatge i no sabeu què fer, a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors revisem el vostre cas, us indiquem si podeu reclamar, així com fem un estudi de la indemnització que podeu sol·licitar. Ens ocupem, a més, de fer la reclamació judicial d’aquesta indemnització, així com d’analitzar si hi ha altres conceptes pels quals també pugueu reclamar.

 

Documentació necessària

  • Bitllet d’avió o confirmació de la reserva.
  • Targeta d’embarcament.
  • Part d’Irregularitat d’Equipatge (PIR).
  • Rebuts o factures o justificants de pagaments (roba o objectes personals).

 

A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors analitzem de forma gratuïta la viabilitat de la reclamació dels danys per deteriorament, retard o pèrdua del vostre equipatge.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada

Si aconseguim que l’aerolínia reconegui els vostres drets, aconseguireu la quantitat reclamada menys els següents honoraris: 25% de la indemnització rebuda (+IVA) + 25€ de despeses administratives en cas d’interposar demanda (+IVA).