IRPH

Primera sentència en què es declara la nul·litat de l’IRPH després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

 

 

Què és l’IRPH?

L’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és un tipus d’interès de préstecs hipotecaris que s’obté fent una mitjana dels interessos aplicats per entitats bancàries. És un dels tipus d’interès més utilitzats a Espanya, juntament amb l’EURIBOR.

Totes les entitats bancàries han de comunicar cada mes al Banc d’Espanya el tipus mitjà que han aplicat en les operacions de préstec durant aquell mes. Amb aquestes dades, el Banc d’Espanya calcula mensualment la mitjana, que dona l’IRPH aplicable aquell mes. L’índex es calcula doncs, a partir de dades facilitades per les pròpies entitats bancàries cada mes, sense que hi hagi cap mecanisme de control. Això fa que existeixi una clara possibilitat que aquestes influïssin en l’índex, en tant que el càlcul depèn de les dades prèviament subministrades per les entitats, que tenen així poder sobre el resultat del mateix i, per tant, sobre el propi índex de referència.

A més a més, en la majoria de préstecs, la clàusula que estableix l’IRPH resulta abusiva per falta de transparència, de manera que el consumidor mitjà no ha pogut comprendre el significat ni les conseqüències de la mateixa. En aquest sentit, la recent Sentència C-125/2018, dictada per la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) exigeix que la clàusula de tipus d’interès variable sigui comprensible, la qual cosa es tradueix en què l’entitat bancària ha de traslladar al consumidor tota la informació contractual i les conseqüències econòmiques del contracte i assegurar-se que el consumidor coneix la càrrega jurídica i financera que assumeix, prèviament a signar-lo.

Aquest deure d’informació que s’exigeix a les entitats bancàries suposa que s’hagi de donar una explicació sobre el mètode de càlcul usat per a obtenir l’índex de referència, com un estudi de l’evolució que ha tingut l’índex: així, s’han d’exhibir gràfiques als clients de l’evolució que en el passat ha presentat l’IRPH en comparació a la trajectòria experimentada per l’EURIBOR i el seu comportament raonablement previsible en el moment de la contractació.

En aquest article trobaràs la resposta als dubtes més freqüents en relació a l’IRPH i et donem les claus per a detectar si tens aquesta clàusula a la teva hipoteca.

 

Què es pot reclamar?

D’aquesta manera, si la clàusula d’IRPH és abusiva per falta de transparència es demana la declaració de nul·litat de la clàusula que estableix l’IRPH com a índex de referència i la substitució de l’IPRH per un altre índex de referència (generalment, l’EURIBOR), així com la devolució dels interessos cobrats pel banc com a conseqüència de l’aplicació de l’IRPH.

 

La nostra experiència i resultats

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors té un equip d’advocats especialitzats en productes bancaris abusius, que s’ocupen de tot el procés de reclamació: tant de fer la reclamació extrajudicial bancària, com d’interposar la corresponent demanda de judici ordinari en exercici de l’acció declarativa de nul·litat de condició general de la contractació i de l’acció de reclamació de quantitat.

Us deixem a continuació la primera sentència del Jutjat Mercantil de Lleida dictada després de la resolució del TJUE, que declara la nul·litat de l’IRPH com a tipus d’índex de referència, en què Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors ha actuat:

  • Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida, Sentència nº 212/2020, de 9 de març de 2020.

Aquesta sentència, favorable als interessos dels nostres clients, declara la nul·litat de la clàusula que estableix com a índex de refèrencia l’IRPH i declara que el préstec hipotecari s’ha de referenciar a l’EURIBOR, i permetrà que els nostres clients recuperin les quantitats que han pagat de més en aplicació de l’IRPH. A més a més, declara nul·la la clàusula de despeses de formalització del préstec, amb condemna a l’entitat bancària a retornar les quantitats cobrades per despeses de notaria, registre de la propietat i gestoria, així com declara nul·les la clàusula d’interessos moratoris i la clàusula de venciment anticipat.

 

Documentació necessària

  • Còpia de l’escriptura de préstec hipotecari.
  • Còpia de les escriptures d’ampliació o novació (només en cas que s’hagin realitzat).
  • Últim rebut de pagament de la hipoteca (en cas que es segueixi pagant).
  • Documentació precontractual.

 

Inforafia sobre IRPH

 

Analitzem de forma gratuïta el préstec hipotecari per a verificar si és transparent i si l’índex de referència pactat és abusiu. Consulta’ns sense compromís per telèfon al 973 270 670 o per correu electrònic a juridic@roigiroig.com

 

Senyal advertencia

Hem detectat que les entitats bancàries, tal i com va passar amb les clàusules terra, estan oferint acords als clients: us recomanem que no accepteu cap acord ni signeu cap document amb l’entitat bancària que suposi la renuncia a emprendre accions judicials.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada