Per què contractar una Assessoria?

RAONS I AVANTATGES PER CONFIAR LA TEVA EMPRESA A PROFESSIONALS

 

Són moltes les PYMES i/o autònoms que no es poden permetre tenir un departament d’Administració propi pel seu elevat cost, és per això que en aquest post us parlarem dels avantatges i tranquil·litat que pot suposar delegar en una assessoria, permetent que et centris en el teu negoci sabent que estàs en bones mans.

  • Què és una Assessoria ?

Una assessoria és un grup de professionals que gestiona el compliment d’obligacions tributàries davant de l’Administració Pública, ja siguin persones físiques o jurídiques.

L’Assessoria buscarà sempre optimitzar la càrrega fiscal del seu client dins de la legalitat, evitant així riscos que puguin crear problemes als seus clients.

  • Quines són les Tasques d’una Assessoria?

Planificació prèvia a l’inici d’un negoci, direcció estratègica i realització d’un estudi i informació en base a la situació i circumstàncies particulars de cada client i la seva posició com a subjecte tributari en cada moment.

Assessorament i acompanyament en actes notarials de transmissió, cessió o donació patrimonial, i altres actes jurídics documentats.

-Assessoria i planificació fiscal en el marc de la normativa tributària i en defensa dels interessos del contribuent, Informar als clients sobre les responsabilitats i conseqüències derivades de l’incompliment de les obligacions tributaries.

Assistència i representació dels clients davant de l’Agencia Tributaria, amb el previ consentiment d’aquests, actuant com a professionals experts, que comprenen el llenguatge de les Administracions Publiques i coneixen la legislació.

Estudiar i planificar  la millor opció sobre patrimonis, drets d’adquisició, successió y transmissió a nivell de impostos estatals, autonòmics o locals.

  • Quins avantatges ens aporta contractar una Assessoria ?

                –Seguretat i tranquil·litat. Deixes el teu negoci a professionals amb experiència i coneixements per gestionar de forma correcta el teu negoci

                –Estalvi de temps. Delegues tasques i d’aquesta manera tindràs més temps per al teu negoci.

              –Informació actualitzada de canvis de normativa. La normativa canvia constantment i la desconeixença d’aquests podria afectar a l’empresa a l’hora de presentar declaracions tributàries.

                –Evitar possibles sancions tributaries la presentació incorrecta d’impostos  pot generar sancions.

                –Al teu servei sempre. Et dona la possibilitat de consultar qualsevol dubte que puguis tenir en matèria fiscal, laboral o jurídica.

En defintiva, escollir a Roig i Roig, és disposar del suport d’un equip amb una sòlida experiència, que està diàriament al corrent de tota la novetat legislativa i informació publicada i en constant formació i ampliació dels coneixements necessaris per estar sempre actualitzats.

Un equip complet format per professionals de totes les disciplines; jurídic, laboral, fiscal-comptable, auditoria, màrqueting, serveis immobiliaris i assegurances, treballant en equip per a donar un servei íntegre.

 

Laia Duran

Departament Fiscal