Què pot passar si no duus els teus fills a l’escola? La por dels pares no justifica l’absentisme escolar

 

La manca d’escolarització d’un menor o l’absentisme sense motiu és un delicte que pot tenir conseqüències legals

 

Tot considerant la situació que estem vivint a causa de la pandèmia de la Covid-19 i a pocs dies de l’inici del curs escolar, hi ha molts pares amb por a dur els seus fills a l’escola. Ara bé, l’absència escolar reiterada i injustificada dels menors pot comportar problemes legals.

 

Així, en cas d’absència escolar reiterada i injustificada, el centre escolar activarà el protocol d’absentisme i avisarà a serveis socials, que iniciaran el pertinent procediment administratiu; a més a més, l’absentisme escolar pot arribar a comportar la retirada de la potestat parental, així com un delicte d’abandonament de família, en tant que l’educació és obligatòria d’entre els 6 fins als 16 anys i només és justificable l’absentisme en cas de malaltia del menor, residència a l’estranger o itinerància dels pares.

 

Així doncs, llevat que hi hagi raons fonamentades (per exemple, motius de salut objectivables que impliquin risc per al menor), s’han de dur els menors a l’escola, tot respectant els protocols que imposin els centres escolars. La por dels pares, sense més, no és causa justificada per a deixar de dur els nens a l’escola.

 

D’altra banda, en cas de desacord en pares separats o divorciats (que un vulgui dur el menor a l’escola i l’altre no), s’haurà d’acudir a un procediment de jurisdicció voluntària per discrepància en l’exercici de la potestat parental. A més a més, si el motiu del desacord es deu a què un progenitor pateix patologies de risc, caldrà valorar que el menor passi a residir provisionalment amb l’altre progenitor, per tal de preservar la seva escolarització.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada