Davant d’una situació d’impagament és normal que apareguin dubtes sobre què fer. De la gestió dels impagaments en depenen tant l’economia com la imatge de la nostra empresa: no és tracta d’una situació fàcil. El deute pot derivar de diverses causes, des d’un client descuidat a un client morós. La distinció és més important del què aparentment pot semblar, atès que adoptar una actitud en excés coercitiva envers un bon client que passa per un mal moment i no paga, pot dur a què perdem la seva confiança en el futur.

La primera opció del creditor ha de ser arribar a un acord extrajudicial, cosa que s’aconsegueix en gairebé el 40% dels casos. El procediment adequat davant el cobrament d’un deute ha de passar doncs, per realitzar un primer avís cordial i amistós (una carta, un correu electrònic o una trucada de telèfon) que ens asseguri que el client sap quant, com i quan ha de pagar. Si efectuat aquest, no obtenim una resposta positiva, cal realitzar un requeriment formal (habitualment, una carta certificada o un burofax), emprant un llenguatge ferm respecte el deute, però correcte cap al deutor.

El darrer pas a considerar és acudir a l’administració de Justícia: una bona opció és el procediment monitori, previst per a reclamacions de caràcter econòmic. Es tracta d’un procediment senzill, amb pocs costos i, sobretot àgil, molt útil per a reclamacions monetàries, al qual hom hi pot accedir si disposa de la documentació (factures, albarans de lliurament, contractes, correus electrònics, etc.) que acredita el deute.

És important lluitar per la recuperació dels deutes, encara que es tracti de quantitats petites o encara que sembli una batalla inicialment perduda, perquè l’experiència indica que el recobrament és possible en molts casos.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada a ROIG I ROIG ASSESSORS

@ROIGIROIG