Comunicació en l’empresa

 

El bon funcionament d’una empresa depèn de molts factors entre els que destaca l’obtenció de beneficis –un dels objectius principals de les entitats-, la bona gestió dels recursos propis de l’empresa -per ser més eficients i competitius-, i fins i tot, la part de la comunicació en la companyia -que permet arribar a acords no només amb els proveïdors o clients, sinó també amb els propis treballadors de l’organització-, és a dir, amb el conjunt de stakeholders que té.

 

La comunicació empresarial la podem entendre com una eina que ajuda a detectar les amenaces, a fer-hi front i a establir i mantenir relacions afectives. És clau, doncs, la presència del departament de comunicació ja que una bona política comunicativa, tant a nivell intern com extern, pot ajudar a millorar el posicionament de l’empresa en el sector que actua.

 

Un dels motius pel quals és fonamental una bona definició del concepte de comunicació és perquè enforteix la presa de decisions dels superiors. A més, promou la participació dels seus membres, fent que aquests es sentin partícips en l’organització. I també és important perquè genera una cultura organitzacional pròpia, proporcionant-li un valor afegit que la diferencia de la resta.

 

D’altra banda, existeixen mecanismes diversos que permeten elaborar un pla de comunicació eficaç, que ajudi a complir els objectius proposats per l’empresa i que a l’hora, sigui eficient, és a dir, que pugui arribar al seu assoliment amb el mínim de costos possibles. Estem parlant d’eines com el manual de comunicació interna que determina els canals d’informació de l’organització i estableix les bases de la filosofia de tot el conjunt de les relacions internes de l’entitat, com bé explica l’Institut Obert de Catalunya.

 

Entendre quin és el grau d’implicació, integració i satisfacció dels treballadors d’una empresa són aspectes claus de cohesió i que ajudaran a mantenir el ritme de treball de l’organització. Per tant, la comunicació empresarial s’ha d’entendre com un repte constant que cal mantenir actiu perquè l’entitat sigui competitiva en tots els seus nivells.

 

 

Anna Roca López

Col. Dep. De comunicació a Roig & Roig

@ROIGIROIG