COMPLIANCE O PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

Què és el Compliance i per què el necessites a la teva empresa?

 

Amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2010, de reforma del Codi Penal, es va introduir a Espanya, per primera vegada, la possibilitat que les persones jurídiques fossin responsables de delictes.

El Compliance o Pla de prevenció de riscos penals és el conjunt d’actuacions i polítiques de l’empresa per prevenir i, en la mesura del possible, evitar que es cometin conductes o accions contràries a la normativa legal i als valors de l’empresa. Serveix per a identificar els riscos legals a què s’exposa l’empresa i per a prevenir i detectar delictes comesos amb els mitjans de l’empresa o sota la seva cobertura.

Si l’empresa, abans de la comissió del delicte, ha adoptat i implantat un pla de prevenció adequat per evitar la comissió de delictes o per reduir-ne el risc, queda exempta de responsabilitat i evita penes que van des d’una multa fins al tancament de l’activitat. Per aquest motiu, és important comptar amb un sistema de Compliance que protegeixi l’empresa.

En què consisteix la implementació d’un sistema de Compliance o Pla de prevenció de riscos penals?

 1. Identificació dels riscos als quals s’enfronta l’empresa: s’analitza la informació i documentació de l’empresa per tal d’elaborar un mapa de riscos legals, identificant els possibles delictes penals que poden cometre’s.
 2. Disseny dels procediments de control: es creen polítiques i procediments de prevenció corporatius.
 3. Supervisió dels controls implementats: un òrgan encarregat de la gestió i control fa un seguiment del compliment del pla.
 4. Disseny de les mesures correctores: s’elabora un pla de mesures correctores per aplicar als problemes de compliment que es detectin.
 5. Assessorament i formació: s’estableix un programa de formació a empleats i directius.
 6. Bústia de denúncies: es crea un canal de comunicacions o denúncies internes.

Delictes possibles

 • Tràfic d’òrgans humans
 • Tràfic d’éssers humans
 • Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
 • Descobriment i revelació de secrets i violació informàtica
 • Estafes
 • Frustració de l’execució
 • Insolvències punibles
 • Danys informàtics
 • Contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors
 • Blanqueig de capitals
 • Finançament il·legal de partits polítics
 • Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Contra els drets dels ciutadans estrangers
 • Urbanització, construcció o edificació no autoritzables
 • Contra els recursos naturals i el medi ambient
 • Relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants
 • Riscos provocats per explosius i altres agents
 • Contra la salut pública
 • Contra la salut pública (tràfic de drogues)
 • Falsificació de moneda
 • Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge
 • Suborn
 • Tràfic d’influències
 • Delictes d’odi
 • Finançament del terrorisme
 • Contraban
 • Manipulació genètica
 • Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
 • Negativa a actuacions inspectores
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Falsificació de moneda
 • Associació il·lícita
 • Organitzacions i grups criminals i terroristes

Penes aplicables

 • Multa 
 • Dissolució de la persona jurídica 
 • Suspensió de l’activitat
 • Clausura de locals i establiments
 • Prohibició, temporal o definitiva, de realitzar certes activitats
 • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per obtenir beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social
 • Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors

A Roig & Roig Advocats Economistes Auditors comptem amb un equip d’advocats especialitzats en Dret penal i Compliance. T’assessorem per a garantir la protecció de la teva empresa dissenyant i implementant un pla de prevenció de riscos penals de forma personalitzada, d’acord a les seves característiques i necessitats.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada – Departament jurídic

mariona@roigiroig.com