Com fer un tríptic en 4 passos

 

Els tríptics són un tipus de document, que a més de ser importants per difondre informació de qualsevol tipus, algunes institucions i/o negocis els creen per donar a conèixer la seva activitat. És una eina molt enriquidora perquè a través d’aquesta, s’aprèn a com sintetitzar i ordenar la informació. 

Tenen un disseny general que és el més habitual a seguir; és un document que es doblega i mentre es van descobrint les diferents parts, la informació va prenent més profunditat i importància, per altra banda, les imatges són també una eina necessària per reforçar la temàtica.

Hi ha moltes maneres de realitzar un tríptic, però en aquest cas,  us explicarem com realitzar-ho de forma digital, ja que és el que més s’utilitza en les empreses. 

 

Eines per realitzar un tríptic

Les eines més comunes per poder realitzar aquest tipus de documents són programes de Microsoft Office o Adobe, entre els quals trobem, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Photoshop, entre d’altres.

Que necessito?

Un ordinador, tauleta, o qualsevol altre aparell electrònic que tingui connexió a internet. Com a recomanació la millor eina és un ordinador, ja que el camp de visió és més ampli que no pas altres dispositius i permet tenir una visió del resultat més real.

Instruccions per fer un tríptic online?

Una nova manera de fer tríptics ha sorgit dins el món digital i es tracta d’una forma molt més senzilla, en la que pots utilitzar plantilles pre – dissenyades, amb combinacions creatives i que són molt més fàcils de treballar. Per tant, la nostra primera recomanació és escollir un programa en línia que millor s’adapti a les necessitats de cadascú, com per exemple la plataforma Canva. És una de les plataformes més utilitzades amb una extensió molt gran de plantilles i exemples pre – dissenyats, tot dirigit a que l’usuari pugui aconseguir els objectius proposats.

En segon lloc, fixar un propòsit i tenir una idea clara del que es vol plasmar i difondre. Els tríptics han de cridar l’atenció ràpidament i sense problemes de comprensió. Un cop hem escollit el programa amb el qual treballarem i la idea, ja ens hi podem llençar!

 

Primer pas:

  • Tenir clara la informació que es vol posar abans de començar a treballar amb el disseny. La recomanació és començar per fer un esborrany, ordenant la informació i les imatges que es vol exposar, per evitar possibles problemes de dimensions a l’hora d’imprimir-lo.

Segon pas:

  • Definir si el tríptic contindrà informació per les dues cares, és a dir, s’ha de definir si s’utilitzarà un total de 6 espais en blanc ( 2 cares) o pel contrari 3 cares. És important tenir-ho clar, per no sobrecarregar el tríptic amb informació o imatges irrellevants.

 Tercer pas:

  • Fer un tríptic únic i original, es pot utilitzar una plantilla o bé crear-ne una nova. El cas és que en les mans del creador està el poder de dissenyar quelcom nou, amb un toc inèdit i personal. Ara és el moment de col·locar la informació dins els espais determinats per al tríptic. Fer servir imatges, colors que cridin l’atenció, paraules clau que siguin fàcils de recordar, etc,.

 Quart pas:

  • Per últim, caldria revisar tots els detalls que s’han afegit i una vegada revisats, si s’està satisfet amb el resultat només cal imprimir-ho! Assegureu-vos de fer-ho amb la millor qualitat i paper possible perquè és el que et permetrà reflectir la feina feta.

 

  • Comparteix-ho a través de les xarxes i fes-ne difusió, d’aquesta manera es pot arribar a més gent i es pot tenir estalvis d’impressió.

 

 

Esperem que aquest article hagi servit de gran utilitat i us ajudi a realitzar els millors tríptics dins el vostre sector. Per més informació poden contactar amb nosaltres.