Qui pot fer la declaració de la Renda

A qui beneficia més fer la declaració de la Renda

 

La declaració de la renda no és obligatòria per a tothom, excepte, per a aquelles persones que, tant per compte propi com aliè, els pensionistes, així com qualsevol contribuent que hagi percebut ingressos al llarg de l’any 2022 té l’obligació de presentar la declaració de la renda sempre que s’iguali o superi els 22.000 euros. Els qui han tingut uns ingressos iguals o superiors a aquesta quantitat estan obligats a declarar la Renda 2022. Tot i que hi ha altres requisits per saber si has de declarar o no:

  • Si tens diversos pagadors

En cas que hagis tingut més d’un pagador, l’import de 14.000 euros bruts o superior hauràs de fer la declaració.

Excepció: Si els ingressos per part del segon i següents pagadors no arriben als 1.500 euros, no serà obligatori presentar la declaració.

 

ULL! Les prestacions per desocupació o ERTE i dependents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) també compten com a un pagador més.

 

  • Pensionistes

Per als qui obtinguin ingressos únicament procedents de prestacions passives de dos o més pagadors, serà obligatori presentar la declaració si l’import total supera els 22.000 euros.

 

  • Si es tenen rendiments íntegres del capital mobiliari o guanys patrimonials sotmesos a retenció que superin els 1.600 euros cada any cal declarar.

 

  • Si s’obtenen més de 1.000 euros en total d’aquestes fonts, cal fer la declaració de la renda: rendes immobiliàries imputades, subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial, rendiments de lletres del tresor i altres títols de deute públic o guanys patrimonials provinents d’ajudes públiques.

En contra, no han de declarar els que aconsegueixin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, de la mateixa manera que guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials inferior a 500 euros. 

La bonificació d’ajudes als joves del lloguer és una ajuda que suposa un guany patrimonial per a qui el rep. Per tant, es declara en aquesta campanya de la renda del 2022.

 

  • Ingrés mínim vital (IMV)

Si ho has rebut el 2022, hauràs de fer la declaració de la Renda.

 

I què opinem nosaltres?

Si és interessant sol·licitar l’esborrany de la declaració de la Renda i després decidir si la volem presentar o no, si no és obligatori. Perquè la població que està exempta de presentar-la ho pot fer de totes maneres encara que s’hauria de valorar si els beneficia.

En fer la declaració de la Renda en línia, al final del procés apareixerà el resultat i s’indica si és obligatori o opcional presentar-la. Abans de res, hem de comprovar que hem afegit correctament tots els ingressos i deduccions corresponents al 2022. I ens fixem en el resultat per valorar si presentar-la:

 

  • Si el resultat és negatiu o “a tornar” significa que Hisenda ens haurà d’ingressar aquesta quantitat en cas de presentar la declaració. En aquest cas, Hisenda tindrà un termini de 6 mesos des del 30 de juny (l’últim dia per presentar la declaració) per fer l’ingrés. En cas d’excedir aquest termini, els contribuents rebran un interès de demora al costat del cobrament.
  • Si el resultat és positiu o “a ingressar” vol dir que haurem d’abonar aquesta quantitat a Hisenda.
  • El resultat pot ser igual a zero, cosa que es coneix com a “declaració negativa”.

 

Després de fer aquest repàs pels casos obligats a declarar la Renda 2022, si has decidit fer-la, t’ensenyem Com descarregar les dades fiscals de la renda o en altres paraules, com fer la declaració de la Renda tu mateix/a.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres via email, telèfon o whatsapp.

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com