Què es pot deduir un autònom en la declaració de la Renda

Les novetats fiscals i les possibles desgravacions dels autònoms en la Renda

 

Aquest 2023 hi ha novetats fiscals i ja ha començat l’inici de la campanya de la Renda. Ser autònom té un cost molt elevat de diners i de temps al nostre dia a dia; per aquest motiu us volem donar algunes indicacions en la declaració de la Renda que us podrien beneficiar. Ens centrarem en quines despeses es poden desgravar els autònoms.

Per començar, és necessari fer un incís en quines novetats fiscals hi ha. Aquest 2023 ha set l‘Impost de Societats (IS):

 • Ens informen que totes les empreses que facturin menys d’un milió d’euros, el IS passa del 25% al 23%.
 • De la mateixa manera que en el cas de tenir menys de quatre anys de vida, la base impositiva ara és del 15%. En altres paraules, aquelles empreses noves en el mercat recentment sol tindran l’impost del 15% fins a complir quatre anys d’activitat.
 • I modifica el percentatge de les despeses de difícil justificació. Es passa del 5% al 7% en estimació directa simplificada.

De manera que, ja sent coneixedors dels canvis fiscals, posarem el punt de mira en què es pot desgravar un autònom. Doncs abans de res comprovar que compleixin els següents requisits:

 • Tenir relació directa amb l’activitat econòmica.
 • Justificació amb factura.
 • Registrar-se al llibre comptable corresponent.

 

L’Agencia Tributària ens deixa un llistat de possibles despeses deduïbles a declarar a la Renda:

 • La mateixa quota mensual d’autònom de la Seguretat Social.
 • Consums d’explotació → Aquells necessaris per a exercir el treball del dia a dia, com material d’oficina, etc.
 • Conservació i reparació → Les despeses del manteniment d’aquests materials o equips del lloc de treball.
 • Sous dels treballadors.
 • Les despeses dels treballadors → Assegurances, indemnitzacions, regals, etc.
 • Lloguer o rènting de cotxes d’empresa.
 • Lloguer del local o l’oficina de treball.
 • Despeses professionals externes → advocat/da, un assessor/a o un consultor/a.
 • Serveis externs contractats per a l’acompliment de l’activitat empresarial → despeses informàtiques, de publicitat, bancs, taxis, etc.
 • Els impostos considerats fiscalment deduïbles → l’IBI o l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE).
 • Assegurances de salut (inclouen els de la família i fills fins als 25 anys).
 • Les dietes dels autònoms →
  • Hi ha un màxim de 26,67 euros diaris en àpats.
  • 48,08 €/dia en cas que s’estigui fora d’Espanya en alguna reunió de negocis.
 • Formació → Quan el professional autònom comença un curs, aquest i els materials necessaris es poden deduir.
 • Despeses d’inversió → Aquella maquinària, equips o altres materials comprats per a millorar la productivitat del negoci.
 • Despeses dels subministraments del local on es desenvolupa la jornada laboral → Si aquesta és la teva casa, podràs deduir-te les despeses dels subministraments com l’electricitat, internet, telèfon o l’aigua. En concret, es pot desgravar el 30% d’IRPF de la part proporcional de l’habitatge dedicat al treball. Concretament, si s’estima que és el 15% de l’habitatge que s’utilitza amb finalitats empresarials, el 30% serà aplicat en aquest.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres via email, telèfon o whatsapp.

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços externs: