A l’octubre es creen 7.760 societats, un 2,8% més que en el mateix mes de l’any anterior, i es dissolen 2.007, un 9,7% més. Les comunitats amb més dinamisme empresarial són Comunitat Valenciana (8,3%), Catalunya (8,0%) i la Rioja (6,9%). El nombre de societats mercantils dissoltes a l’octubre és de 2.007, un 9,7% més que en el mateix mes de l’any anterior. D’aquestes, el 60,0% ho van fer voluntàriament, el 13,8% per fusió i el 26,2% restant per altres causes.