Puc deduir una multa de tràfic? 

Tenim diferents situacions en les quals les empreses s’hi poden trobar amb relació a les multes, siguin tributàries o de tràfic.

Per exemple: 

  • Puc deduir una multa de tràfic que ha comès un treballador de l’empresa? 
  • Puc desgravar una sanció per no posar un tiquet de parquímetre? 
  • I una sanció tributària per no presentar un impost en termini es pot deduir?

Les sancions de les quals pot ser objecte una empresa son per desgràcia innombrables i sovint els empresaris ens envien la mateixa pregunta:

¿La puc deduir a la comptabilitat? ¿És una despesa fiscalment deduïble?

La resposta és NO, no en cap cas, ni per persones jurídiques ni per persones físiques.

La llei de l’impost de societats, en concret a l’article 14 redacta explícitament que no seran fiscalment deduïbles “les multes i sancions penals i administratives, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de les liquidacions i/o autoliquidacions”.

En aquesta línia, cal destacar que en cas que l’entitat hagi fet la comptabilització d’aquest document s’ha d’efectuar contra un compte de despesa extraordinària i procedir posteriorment a fer l’ajust extracontable a l’autoliquidació de l’impost de societats.

Per altra banda, l’article 30 de la llei d’IRPF destaca que no seran deduïbles a l’hora d’establir la base procedent dels rendiments d’activitats econòmiques “les multes, sancions i recàrrecs tributaris, en la mesura que tots tinguin naturalesa sancionadora”.

I és que en definitiva hisenda procura per les seves arques i, per tant, en cap cas no podrà ser mai deduïble una sanció.

Si vostè ha rebut una sanció o no sap com s’ha de comptabilitzar o quin tractament fiscal té, els nostres experts li donaran assessorament. Truqui o envií un correu.

 

Mar Corderas

Auditoria-Fiscal

mar@roigiroig.com

 

Thaïs Amor

Fiscal i Comptable

thais@roigiroig.com

 

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com