IMPOSTOS I OBLIGACIONS A PRESENTAR DURANT EL MES DE JULIOL

 

Arrenquem juliol, un mes que per a nosaltres és molt intens, hem de presentar les declaracions del segon trimestre, impost de societats i comptes anuals.

 

És un mes de molta feina i on pràcticament ja finalitzem les obligacions de l’exercici ja tancat, en definitiva, amb l’impost de societats i els comptes anuals ja acabem les obligacions fiscals i mercantils que tenen les empreses.

Per això amb aquesta entrada us anem especificant les dates clau d’aquest mes de juliol en matèria tributària i mercantil.

 

IMPOSTOS A PRESENTAR FINS AL 20 DE JULIOL

  • Renda i Societats: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216, 230
  • Pagaments Fraccionats Renda: 130 i 131
  • IVA: 349, 380, 303, 309, 349, 368, 380, 308, 341
  • Impost sobre la prima d’assegurances: 430
  • Impostos especials de fabricació: 561, 562, 563, 548, 566, 581, 521, 522, 547, 553, 506, 507, 508, 524, 572, 510
  • Impost sobre l’electricitat: 560
  • Impostos mediambientals: 585
  • Impostos sobre el carbó: 595
  • Impostos sobre transaccions financeres: 604

 

IMPOSTOS A PRESENTAR FINS 26 DE JULIOL

  • Impostos sobre societats i impost sobre la renda de no residents: 200, 206, 220, 221

Presentaran aquesta declaració en aquest dia les societats que tinguin l’exercici de l’01/01 a l’31/12 i per tant coincideixen amb l’any natural.

La resta hauran de presentar l’impost en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del seu període impositiu. Per exemple si una entitat té exercici partit de l’01/07 a l’30/06, haurà de presentar l’impost com a molt tard el dia 25 de gener de l’any següent.

 

IMPOSTOS A PRESENTAR FINS AL 30 DE JULIOL

IVA

• juny 2021: Autoliquidació: 303

• juny 2021: Grup d’entitats. model individual: 322

• juny 2021: Grup d’entitats, model agregat: 353

 

OBLIGACIONS MERCANTILS AL REGISTRE MERCANTIL:

Fins al dia 30 de juliol es poden presentar els comptes anuals de les empreses, us adjuntem l’enllaç de registre mercantil (https://rmlleida.com/cuentas-presentacion/) on poden consultar tota la informació sobre això.

 

Per qualsevol dubte sobre les dates en que vostè hagi de presentar impostos quedem a la seva disposició: 973 270 670 o bé al correu fiscal@roigiroig.com.

 

Thaïs Amor

Dep. Fiscal i Marketing