NOVA FORMA D’AUTENTIFICACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Recentment, la seguretat social ha ampliat les funcions de la via d’autentificació SMS per poder accedir a diferents tràmits dins de la seu electrònica quan no es  disposi de certificat digital o accés amb la plataforma cl@ve, a través d’un missatge directe al mòbil es podrà accedir a 48 tràmits diferents.

L’objectiu d’aquest canvi és facilitar al màxim l’accés a tots els usuaris que no tinguin una autentificació digital a l’abast.

Aquesta facilitat arriba a través de la funció SMS, avui en dia molt utilitzada per diferents sectors com per exemple en operacions bancàries.

Aquest nou sistema es basa en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús a mitjançant un SMS gratuït al telèfon de l’usuari, que s’haurà d’introduir seguidament poder accedir al servei. Prèviament, l’usuari ha de tenir registrat el telèfon mòbil a les bases de dades de la seguretat social per poder fer aquest tràmit.

Alguns dels serveis que podem trobar:

 • Informe d’alta laboral
 • Informe de vida laboral
 • Informe de bases de cotització
 • Informe negatiu d’inscripció d’empresaris
 • Informe de situació actual del treballador
 • Sol·licitud de Targeta Sanitària Europea (TSE)
 • Resolucions d’alta o baixa
 • Alta de treballadors en règim d’autònom
 • Alta en el sistema de la llar
 • Baixa de treballadors en règim d’autònom
 • Baixa en el sistema de la llar
 • Canvi de bases de cotització pels autònoms
 • Canvi de bases de cotització per convenis especials 
 • Canvi de domicili a la base de dades de la SS
 • Comunicació de telèfon mòbil i correu electrònic
 • Domiciliació en compte bancari

Si desitja més informació sobre la realització d’algun tràmit poden contactar amb nosaltres al telèfon 973 270 670 o bé al correu laboral@roigiroig.com.

Judit Talarn Roigè

Dep. Laboral