Què passarà amb el sector immobiliari?

Com afectarà la nova Llei d’habitatge a Catalunya

 

Actualment, estem veient com cada cop més augmenta el preu de la gran majoria dels béns bàsics com serien els aliments i un habitatge. Per tant, avui tractarem que està passant al mercat immobiliari i amb quines novetats ens trobem.

A Catalunya en específic, observem com al febrer del 2023 els immobles residencials en venda han tingut un preu mitjà de 2.191€ per metre quadrat, amb una disminució del 0,81% respecte a l’abril 2022 (2.209 €/m²). En els darrers 2 anys, el preu mitjà a la regió de Catalunya ha assolit el seu màxim al mes de juny 2022, amb un valor de 2.215€ per metre quadrat.

Imatge 1: estadística del preu mitjà per lloguer a Catalunya.Indomio. Recuperat de: https://www.indomio.es/mercado-inmobiliario/cataluna/

 

Com bé podem analitzar en aquesta taula estadística, el pic més alt en referència al preu mitjà de lloguer per metre quadrat (€/m2) és de 17.29€ el 2020, consegüentment, el 2022 hi ha hagut una baixada de preus i ens en trobem amb una altra pujada dels preus el 2023; on actualment ens indiquen un preu de 15.29€/m2 al febrer.

Imatge: Taula comparativa de preus per metre quadrat de lloguer de les províncies de Catalunya 2023. Indomi. Recuperat de: https://www.indomio.es/mercado-inmobiliario/cataluna/

 

Al febrer del 2023, el preu per als immobles en venda més alt a Catalunya ha estat el de la província de Barcelona, amb 2.501€ per metre quadrat. En canvi, el preu més baix s’ha localitzat a la província de Lleida amb 1.284€ per metre quadrat de mitjana. I posant el focus als lloguers, situem Barcelona i Lleida a la mateixa posició, Girona es troba en segon lloc i Tarragona a tercer.

Així, doncs, s’ha plantejat la implementació d’una nova llei, la Llei d’habitatge.

Aquesta controlarà els punts següents:

  • La legislació reconeixerà el dret a l’habitatge, intervindrà i tractarà de regular el mercat de lloguer per frenar l’augment de preus i aconseguir que més ciutadans i ciutadanes puguin accedir a un habitatge digne o, en tot cas, en unes condicions assumibles.
  • Limitació als grans tenedors: Els lloguers en àrees de demanda residencial forta seran regulades per a grans tenedors amb una contenció dels preus i rebaixa la quantitat de possessions de 10 a 5 immobles; i per a petits propietaris també es regularà.
  • Despeses i honoraris a càrrec del propietari: S’adverteix que hi ha la possibilitat que el propietari vulgui recuperar el cost incrementant el preu del lloguer o el repercutirà al llogater amb el nom d'”altres despeses de comunitat o l’IBI”.

I quins efectes tindrà aquesta llei?

AMADEI (Associació d’empreses immobiliàries) ens indica que a curt termini aquesta tindrà un efecte enganyós de reducció de rendes a les zones sectoritzades o tensades fins a un 5%, concentrat els lloguers més cars, que amb el pas de poc més d’un any, acabarà diluint-se, però que, tot i això, provoca efectes col·laterals per al ciutadà i el mercat immobiliari, que són els següents:

  • Menys ofertes d’habitatges de lloguer: Decreix al voltant d’un 15-30% depenent de la localització, perquè aquestes restriccions generen inseguretat i menys rendibilitat per al propietari; per tant, hi haurà molts més propietaris que faran ús de les seves possessions amb arrendament temporal o turístic, de menor garantia per a l’inquilí.
  • D’aquesta manera, el ciutadà no podrà obtenir un pis de lloguer a zones cèntriques de les ciutats, cada cop més, la població haurà d’anar a viure als voltants de les ciutats per la manca d’oferta d’habitatges al centre. A més de repercutir en el preu dels immobles, ja que l’escassetat de l’oferta fa que s’incrementin els preus fora de les àrees tensades. Per tant, provoca una acceleració de la gentrificació per la venda de les unitats controlades a famílies amb molt alts ingressos i inversors estrangers, que són els únics que es poden permetre comprar, cosa que acaba expulsant la classe mitjana i mitjana-alta que podria haver llogat.
  • S’expulsa del mercat de lloguer les famílies que té fills menors, atès que les mesures que alenteixen els desnonaments de famílies en vulnerabilitat fins a dos anys, comporta que cap arrendador prevegi el lloguer a aquest tipus de famílies, encara que no estiguin en vulnerabilitat, però ho poguessin estar en un futur.
  • Es generen mercats paral·lels fraudulents per llogar sortejant les limitacions legals.

Cal recordar que tots aquests efectes són empírics, però ens basem en el que ja ha passat en altres localitzacions on s’ha començat a implementar aquest tipus de regulacions.

I així acabem aquest article, esperem que us hagi ajudat. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres via telèfon, whatsapp o email.

T’escoltem!

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços externs: