RETARD O CANCEL·LACIÓ DE VOL O DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT

RETARD O CANCEL·LACIÓ DE VOL O DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT Heu patit denegació [...]