TRIBUTA UNA INFLUENCER?

Quines obligacions tributàries té una influencer?   Col·loquialment, ens és [...]