Àrea laboral

QUÈ FEM?

El Departament Laboral ofereix serveis de gestió i assessorament laboral: contractes, altes i baixes, nòmines, assessorament en matèria de Seguretat Social (bonificacions, prestacions de jubilació, incapacitat, viduïtat, maternitat, atur, etc.), acomiadaments, règim disciplinari, accidents de treball i reclamacions de quantitat.

Dins la dinàmica laboral, també cal tenir present l’assessoria estratègica laboral i de recursos humans, procurant l’aplicació més avantatjosa de la normativa laboral i de la Seguretat Social en la gestió ordinària de l’empresa.

La jurisdicció laboral compta amb uns requisits formals i materials molt específics, per això, comptem amb un advocat especialista en dret laboral.

PER A QUI HO FEM?

Per a tots aquells empresaris que actuïn com AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES, que tinguin necessitats en matèria laboral i de recursos humans.

També als PARTICULARS que hagin d’intervenir en procediments en matèria laboral.

COM HO FEM?

 • Tràmits per donar d’alta l’empresa
 • Ocupació i contractació laboral
 • Confecció i tramitació de parts d’alta i de baixa a la TGSS
 • Bonificacions i subvencions
 • Condicions laborals específiques
 • Sistemes de retribució i compensació (variable, flexible, accions, pensions)
 • Polítiques i protocols interns
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals individuals
 • Règim disciplinari. Redacció de comunicacions als treballadors
 • Mobilitat geogràfica i funcional. Modificacions substancials de les relacions contractuals
 • Acomiadaments
 • Reclamació de salaris
 • Responsabilitat derivada d’accidents laborals
 • Tramitació de prestacions de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfandat, auxili, defunció, etc.
 • Assessorament en situacions específiques: maternitat, paternitat, excedències, incapacitats temporals, conciliació, etc.
 • Afiliació i cotització de la Seguretat Social
 • Acció protectora de la Seguretat Social i previsió empresarial
 • Plans d’igualtat
 • Plans de formació
 • Empreses de treball temporal
 • Prevenció de riscos laborals
 • Resolució de conflictes laborals
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Assistència jurídica especialitzada a actes de conciliació
 • Assistència jurídica especialitzada davant els tribunals
 • Preparació, assistència i compareixença a inspeccions de treball
 • Redacció i presentació de tot tipus de documents: paperetes de conciliació, demandes, al·legacions, sol·licituds, requeriments
 • Redacció d’auditories socio-laborals per valorar el nivell de compliment de la legislació laboral
 • Due diligence i assessorament en processos de reestructuracions (compres, fusions, escissions, segregacions)
 • Actualització laboral: informació de nova normativa i legislació
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria laboral

Contacta amb el departament laboral

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.